وبلاگ - آخرین اخبار
اختلاف سنی در ازدواج

هر فردی که موقعیت ازدواج را دارد، هنگام آشنایی با یک فرد مناسب برای ازدواج، این سوال را از خود می پرسد که آیا اختلاف سن مناسب ازدواج بین من و فرد مورد نظر وجود دارد یا خیر. چرا که تفاوت سنی مناسب برای ازدواج یکی از مواد مهم و تاثیر گذار در روابط بین زوجین است. در ادامه این مقاله از سایت حامد یزدخواستی قصد داریم در مورد اختلاف سنی مناسب در ازدواج و نمونه های نامتعارف آن صحبت کرده و میزان تاثیر اختلاف سنی دختر و پسر را نیز بررسی کنیم.

اختلاف سن مناسب ازدواج چقدر است؟

ازدواج یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین اتفاقاتی است که تقریبا همه افراد در مسیر زندگی خود با آن روبرو می شوند. اگر به زندگی افراد مختلف اطراف خود توجه کرده باشید، هر کدام از زوجین، اختلاف سنی های متفاوتی با هم دارند. برخی از آن ها مطابق با عرف جامعه بوده و برخی دیگر نیز نامتعارف هستند. اما اگر شما نیز درگیر یک تصمیم گیری جدی برای انتخاب شریک زندگی خود باشید، با این سوال مواجه شده این که اختلاف سن مناسب ازدواج چقدر است؟

آنچه باید بدانید این است که اختلاف سنی برای ازدواج از نظر اسلام، روانشناسان و جامعه شناسان کمی با هم فرق دارد. اما اکثرا معتقد هستند که برای یک زندگی خوب، مرد باید 5 تا 8 سال بزرگ تر از زن باشد. اما باید به این دقت کنید که این یک قانون نیست و یک زندگی حتی با وجود رعایت تفاوت سن مناسب ازدواج نیز ممکن است با شکست مواجه شود.

تاثیر اختلاف سن مناسب در زندگی مشترک

تاثیراختلاف سن مناسب ازدواج در زندگی مشترک

اگر با کسانی که بدون رعایت کردن اختلاف سن مناسب ازدواج، و تنها با تکیه بر شرایط مالی یا عشق بین دو طرف تصمیم به ازدواج گرفته اند برخورد کرده باشید، از آن ها می شنوید که در حال حاضر تفاوت سنی برای بر قراری ارتباط چندان مهم نیست. اما برای کسانی که قصد ازدواج دارند و می خواهند زندگی مشترک خوبی را داشته باشند، بسیار مهم است که بدانند این حرف تا چه حد پایه و اساس علمی دارد. در ادامه سعی کرده ایم نقش اختلاف سن مناسب ازدواج را در میزان موفقیت زندگی مشترک بررسی کنیم. اما به یاد داشته باشید که ما با انسان به عنوان یک موجود پیچیده طرف هستیم. بنابراین می توانیم در روابط برخی از افراد استثناهایی نیز پیدا کنیم.

حفظ نقش در زندگی مشترک با رعایت فاصله سنی مناسب ازدواج

یکی از معیارهای مهم برای یک زندگی مشترک موفق، حفظ نقش زن و مرد است. یکی از اتفاقات مهم زمانی که افراد اختلاف سن مناسب ازدواج نداشته باشند، تغییر نقش و از دست رفتن جایگاه ویژه آن است. به طور مثال اگر یکی از زن و مرد بسیار کوچک تر باشند، همسر مسن تر برای تعلیم فرد مقابل، به جای نقش همسر، نقش معلم را بازی می کند. با بزرگ تر بودن بیش از اندازه یکی از زوجین و با عدم رعایت اختلاف سنی مناسب ازدواج، ممکن است حتی یکی از زوجین، به جای نقش همسر، نقش والد را پیدا کند. این موارد در دراز مدت باعث بر هم خوردن شالوده یک زندگی مشترک می شود.

تناسب در بلوغ فکری هنگاک رعایت اختلاف سنی مناسب

تناسب در بلوغ فکری هنگام رعایت اختلاف سن مناسب ازدواج

همانطور که همه ما می دانیم، سنی که دختر و پسر به بلوغ می رسند متفاوت است. به طور معمول یک دختر 5 تا 6 سال زودتر از یک پسر به بلوغ می رسد. یکی از دلایل رعایت اختلاف سن مناسب ازدواج از نظر روانشناسان نیز همین است. چرا که بزرگ تر بودن 5-6 ساله یک پسر می تواند این تناسب بلوغ فکری را بر قرار کند. اما اگر این تفاوت سنی رعایت نشود، ممکن است یکی از طرفین هنوز به بلوغ فکری مناسب نرسیده باشد و اختلافات بین زن و مرد شروع شود. چرا که یکی از طرفین یا هر دوی آن ها باید به سرعت و اجبار خود را تغییر داده تا بتوان این تناسب را در زندگی مشترک بر قرار کرد.

تاثیر اختلاف سن مناسب ازدواج در سازگاری بین زن و مرد

یکی از دلایلی که روانشناسان به رعایتاختلاف سن مناسب برای ازدواج تاکید می کنند، حفظ سازگاری بین زوجین است.زمانیکه اختلاف سن مناسب ازدواج رعایت نشود و یکی از افراد بسیار بزرگ تر باشد، در اکثر مواقع خود را فرد تاثیر گذار، قدرتمند و مسلط بر رابطه می بیند. بنابراین امکان تصمیم گیری های یک طرفانه، عدم مشورت، عدم بر قراری توازن در نقش ها و تکالیف زن و مرد وجود دارد.

فاصله سنی مناسب ازدواج و توازن بین توانایی جنسی و جسمی

نکته دیگری که زمان رعایت اختلاف سن مناسب ازدواج از نظر روانشناسان مطرح می شود، موضوع فرزند آوری است. در بهترین شرایط خانم ها تا 40 سالگی و مردان تا 60 سالگی می توانند برای فرزندآوری اقدام کنند. بنابراین یکی دیگر از دلایلی که مرد باید بزرگ تر باشد، توازن میان سنین بچه دار شدن زن و مرد است. از نظر جسمی و میل جنسی نیز اگر یکی از زوجین بسیار بزرگ تر باشند، هیچکدام نمی توانند درک درستی از نیازهای جنسی یکدیگر، تفریحات مورد نیاز و مورد برای طرف مقابل و حتی نحوه مسافرت کردن داشته باشند. بنابراین برای درک متقابل افراد نسبت به نیازهای طرف مقابل و داشتن توانایی برای بر طرف کردن و رسیدگی به آن ها، رعایت اختلاف سنی مناسب در ازدواج بسیار مهم است.

توازن بین توانایی جسمی و جنی در رعایت اختلاف سنی مناسب در ازدواج

ازدواج با اختلاف سنی نامتعارف از نظر روانشناسان

آنچه در بالا گفته شد، در مورد مزایای رعایت اختلاف سن مناسب ازدواج و تاثیر مثبت آن بر کیفیت زندگی مشترک بود. اما افرادی نیز هستند که هنگام بررسی شرایط مناسب برای ازدواج با یک فرد خاص، متوجه تفاوت سنی نامتعارف خود را آن فرد می شوند. بنابراین باید دلایل نامناسب بودن آن ها را نیز بدانیم. باز هم تاکید می کنیم مواردی که می گوییم ممکن است از یک انسان به انسان دیگر متفاوت باشد و با تنها با مراجعه به یکی روانشناس می توانید خوب یا بد آن را تشخیص دهید.

زمانی که مرد بیش از 10 سال بزرگ تر باشد

یکی از نمونه های نامتعارف، بزرگ بودن مرد بیش از 10 سال است. این اختلاف در برخی از ازدواج ها ممکن است به 20 تا 30 سال نیز برسد. بدترین شکل آن نیز این است که دختر در سنین پایین 25 سال باشد. عدم رعایت اختلاف سن مناسب ازدواج به این شکل می تواند باعث سر خوردگی زن و عدم توافق زن و مرد در کوچک ترین مسائل زندگی شود. روانشناسان در صورتی این ازدواج را مناسب زوجین می دانند که هم زن و هم مرد به یک میزان پختگی و بلوغ فکری رسیده باشند. همچنین دلیل این ازدواج نیز بسیار مهم است. به طوری که معیارهایی مانند رفاه و نیاز مالی نباید در آن ها حرف اول را بزند.

مرد بزرگتر در ازدواج

زمانی که سن زن بیشتر از مرد باشد

یکی دیگر از نمونه های عدم رعایت اختلاف سن مناسب ازدواج، بزرگ بودن زن است. این تفاوت سن می تواند از 1 سال تا 20 و حتی 30 سال باشد. بدترین شرایط نیز زمانی است که پسر در سنین کم مانند 25 سال به پایین باشد و اختلاف سنی آن ها بیش از 10 سال باشد. در چنین شرایطی ممکن است زن نقش والد را به خود بگیرد، احتمال فرزند آوری کم شود، سطح انرژی زن و مرد یکسان نباشد و مرد به سرعت از ازدواج دلسرد شود. اما نکته اینجاست که در برخی از شرایط، به دلیل یکسان بودن پختگی زن و مرد، متناسب بودن سنی که هر کدام از آن ها دارند، هدف قرار ندادن شرایط مالی زن توسط مرد برای ازدواج و مشخص بودن اهداف زندگی به خصوص در مورد فرزند آوری، روانشناسان مهر تایید به این روابط می زنند.

زن بزرگتر در ازدواج

آیا فرمول اختلاف سن مناسب ازدواج از نظر روانشاناسان صحت دارد؟

زمانی که برای اطلاع از اختلاف سنی مناسب برای ازدواج نی نی سایت یا سایت های دیگری را چک می کنید، متوجه می شوید که برخی از افراد از فرمول به خصوصی برای این منظور صحبت می کنند. اما آیا این فرمول صحت دارد و پیدا کردن اختلاف سن مناسب ازدواج از طریق آن کار علمی و درستی است. باید بگوییم که در حال حاضر اکثر روانشناسان این فرمول ها را رد کرده و مواردی مانند سن مناسب دختر و پسر و اختلاف سنی مناسب بین آن ها را از طریق سنجش معیارهای دیگری به دست می آورند. بنابراین بهتر است استفاده از این فرمول ها را فراموش کنید.

مشورت با روانشناسان در پیدا کردن اختلاف سن مناسب ازدواج

همانطور که اشاره کردیم، پیدا کردن اختلاف سن مناسب ازدواج کار پیچیده ایاست. بنابراین بهترین کار این است که پیش از ازدواج با مراجعه به یک روانشناس مجرب و با تجربه، خیال خود و شریک زندگیتان را از بابت داشتن تفاوت سنی مناسب راحت کنید. روانشناسان می توانند با انجام مشاوره های مختلف و صحبت با طرفین و گرفتن تست های مختلف، بهترین راهنما برای شما باشند. آقای حامد یزدخواستی یکی از روانشناسان با تجربه در این زمینه است.

همچنین ایشان علاوه بر مشاوره های لازم جهت ازدواج و انجام تست های مربوطه، مشاوره های دیگر در زمینه زوج درمانی، خانواده، استعداد یابی، انتخاب شغل را به همراه سایر تست های روانشناسی و شخصیت شناسی انجام می دهند. اگر قصد مشاوره تلفنی دارید می توانید با کلیک بر اینجا از طریق سایت و اپلیکیشن اسنپ دکتر از ایشان مشاوره بگیرید. اگر هم از شهروندان عزیز اصفهانی، به غیر از مشاوره ازدواج و خانواده تلفنی در اصفهان، هستید می توانید برای رزو نوبت اینجا کلیک کنید.

4 پاسخ

تعقیب

  1. […] مهمترین معیارهای مخالفت خانواده با ازدواج دختر و پسر، اختلاف سن مناسب ازدواج است. چرا که بیشتر اعتقاد دارند برای یک ازدواج موفق، پسر […]

  2. […] اوقات نیز نمی دانند سن مناسب ازدواج آن ها کی است و آیا اختلاف سن مناسب ازدواج بین خود و طرف مقابل رعایت شده است یا نه. یا سوال مهمتری […]

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درخواست مشاوره

جدول کاری

از میان زمان‌های زیر تماس بگیرید

مشاور حامد یزدخواستی در ساعات زیر در خدمت شما کاربران عزیز است